Výroční zpráva BIS za rok 2010
“I v roce 2010 byly zaznamenány případy nestandardního jednání některých soudců  a státních zástupců, jež představovaly ohrožení  řádného výkonu justice. Nestandardní aktivity představitelů  justice vykazovaly v mnoha případech znaky kriminálního jednání, které vzhledem k zákonnému vymezení postavení soudců  a státních zástupců  nelze odpovídajícím způsobem postihnout. Jednalo se mimo jiné o úniky informací z databází soudů či státních zastupitelství, korupční jednání nebo manipulace řízením před soudem. Specifický problém představuje bezpečnostní nespolehlivost některých soudců  a státních zástupců. BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí  či existenci klientelistických vazeb, které mohou závažným způsobem ovlivnit průběh soudního řízení.”
Podle BIS organizovaný zločin proniká do justice

(Ústavní soudce JUDr. Jaromír Jirsa problém v justici nevidí dokud není soudce stíhán)

Daniela Drtinová, moderátorka: “Výroční zpráva bezpečnostní informační služby upozorňuje vedle bezpečnostních rizik na další velmi závažný problém. Podle BIS se organizovaný zločin snaží proniknout do justice a státní správy. Jejich představitelé s tím ostře nesouhlasí.”

Jaromír Jirsa, prezident, Soudcovská unie ČR: “Mně osobně ta zpráva velice překvapuje, neboť soudím patnáct let a nesetkal jsem se s výjimkou soudce Berky s jedinou kauzou, kde by byl soudce stíhán.”

 

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců

Samozřejmě, že i u soudů vidíme problémy, a já bych rád zmínil pouze jeden, který vás, doufám, nepotká, a to je korupce. Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky. A probírali jsme některé případy korupce soudců,…”

Pavel Varvařovský – Ústavní soud a manipulace s rozdělováním věcí soudcům
“Je také pozoruhodné, že je to dost často spojeno se stejnými jmény soudců zpravodajů. Je to zajímavé, když znáte rozvrh práce, který je vlastně automat, tak se pořád nějak nemohu vypořádat s tím, jak je možné, že všechny tyto mediálně známé kauzy řeší stále ti stejní soudci. Když v televizi slyším, žÚstavní soud dnes projedná problematiku střídavé péče, tak už vám mohu na lísteček napsat, kdo to bude v televizi s vytřeštěným zrakem komentovat.
 
Takže se s rozdělováním věcí na Ústavním soudu podle Vás manipuluje?
 
Když Vám jeden den přijde 10 věcí, tak se s tím samozřejmě trošku manipulovat dá.”

 

Co se děje pod povrchem práva